ZETT Kancelaria Podatkowa

01.
KSIĘGOWOŚĆ

Prowadzimy wszystkie wymagane przepisami prawa ewidencje księgowe. Stosujemy nowoczesne rozwiązania informatyczne,  własne procedury obsługi, dopasowując potrzeby Klienta do realiów prawa podatkowego i bilansowego. Posiadamy rozwiązania pozwalające na monitorowanie na bieżąco swoich danych księgowych w celu podejmowania racjonalnych decyzji w zarzadzaniu firmą. 

02.
KADRY I PŁACE

Każdego miesiąca sporządzamy listy płac dla ponad 2.000 pracowników. Profesjonalny zespół z wieloletnim doświadczeniem m.in. sporządza umowy o pracę, listy płac, świadectwa pracy, obsługuje proces zasiłkowy, prowadzi teczki pracownicze, przypomina o badaniach i szkoleniach BHP, sporządza umowy zlecenie i o dzieło - dokonując stosownych zgłoszeń i rozliczeń z US i ZUS. 

03.
DORADZTWO

Prowadzenie rozliczeń podatkowych wiąże się z ogromną odpowiedzialnością karno-skarbową dochodzącą do setek tysięcy złotych. Każdy przedsiębiorca potrzebuje profesjonalnego doradztwa. Doradztwo podatkowe świadczy dla naszych Klientów Spółka Doradztwa Podatkowego reprezentowana przez doradców podatkowych z trzydziestoletnim doświadczeniem z zakresu prawa podatkowego, księgowości, rachunkowości i prawa pracy. 

04.
REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI, SPÓŁEK

Przeprowadzamy szkolenie z możliwych form prowadzenia działalności, możliwych form opodatkowania. Dokonujemy rejestracji w CEIDG lub KRS z wykorzystaniem technik informatycznych. Ponadto pomagamy w dokonywaniu zmian, zawieszania działalności, likwidacji itp. Wspieramy proces tworzenia bezpiecznych podatkowo umów spółek i innych umów cywilnych. 

05.
WIRTUALNE BIURO

Usługa skierowana jest wyłącznie do Klientów ZETT.  Udostepniamy siedzibę i świadczymy usługi biurowo-sekretarskie, odbierając korespondencję, telefony i przekazując w tym samym dniu Klientom dokumenty lub informacje w umówiony sposób (mailem, smsem, pocztą). Klient ma możliwość korzystania z sali konferencyjnej do spotkań biznesowych.
Nawyk zarządzania pieniędzmi
jest ważniejszy
niż ilość posiadanych pieniędzy.
- T. Harv Eker
O firmie

Prowadzimy działalność od roku 1991 czyli od 30 lat.

Jesteśmy największym biurem rachunkowym w powiecie pszczyńskim oraz czwartym pod względem wielkości w całym województwie śląskim. Obsługujemy miesięcznie ponad 500 Klientów, wśród których są gospodarstwa rolne, ogrodnicze oraz zarówno mikro, mali i średni przedsiębiorcy, a także duże przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 400 pracowników. Naszym Klientom rozliczamy wynagrodzenia dla ponad 2.000 pracowników.

 

ZETT to zespół ponad dwudziestu pięciu specjalistów z zakresu uproszczonej księgowości, ksiąg rachunkowych, naliczania wynagrodzeń oraz prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Wśród naszych pracowników zatrudniamy trójkę osób z certyfikatem MF na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz dwóch doradców podatkowych z 30-letnim doświadczeniem zawodowym- dzięki czemu na bieżąco śledzimy zmiany w przepisach podatkowych i dostosowujemy nasze działania do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości biznesowej.

Połowa naszej Załogi to osoby z ponad piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym uzyskanym w ZETT. Nie eksperymentujemy z zatrudnianiem osób bez doświadczenia - jak inne biura. Młodzież zanim dostanie samodzielne zadania musi przepracować u nas okres min. 3 lat. Nie szukamy oszczędności w zatrudnianiu osób za najniższe wynagrodzenie. Pracownicy ZETT są godziwie wynagradzani stosownie do swoich umiejętności i doświadczenia.

 

Firma od wielu lat stosuje własne procedury obsługi, na których wzorują się inne biura rachunkowe. Nasze nowoczesne systemy informatyczne wspomagają skomplikowany proces księgowy dając bezpieczeństwo tworzonym przez nas ewidencjom księgowym.

 

Stosujemy najnowocześniejsze rozwiązania w przekazywaniu danych - wykorzystujemy oprogramowanie firm  Symfonia oraz autorskie rozwiązanie Panel Klienta. Klienci korzystając z tych rozwiązań mają całodobowy wgląd w swoje dokumenty i dane księgowe, co ułatwia zarządzanie i współpracę z Biurem Rachunkowym.

 

Każdy Klient może otrzymać od nas darmowy program do wystawiania faktur. 

Dodatkowo możemy udostępniać moduł do rozliczeń finansowych, który daje kontrolę nad należnościami i zobowiązaniami, szczególnie istotną dla małych firm.