ZETT Kancelaria Podatkowa

Oferta

01. KSIĘGOWOŚĆ

Od 30 lat profesjonalnie prowadzimy księgowość naszych Klientów. Ponad 500 Klientów obdarzyło nas zaufaniem i każdego miesiąca korzysta z naszych usług księgowych. Prowadzimy wszystkie wymagane przepisami prawa ewidencje księgowe. Mamy zespół ponad dwudziestu specjalistów z zakresu księgowości w tym doradców podatkowych i osoby z licencją MF na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i osób z minimum dwudziestoletnim doświadczeniem w księgowości. Stosujemy nowoczesne rozwiązania informatyczne,  własne procedury obsługi, dopasowując potrzeby Klienta do realiów prawa podatkowego i bilansowego. Posiadamy rozwiązania pozwalające na monitorowanie na bieżąco swoich danych księgowych w celu podejmowania racjonalnych decyzji w zarzadzaniu firmą. Efekty naszej pracy oceniane były najwyższymi notami przez największych audytorów takich jak KPMG, Ernst&Young.

02. KADRY I PŁACE

Każdego miesiąca sporządzamy listy płac dla ponad 2.000 pracowników. Profesjonalny zespół z wieloletnim doświadczeniem w ramach wykonywania na zlecenie Klienta obowiązków płatnika m.in. sporządza umowy o pracę, listy płac, świadectwa pracy, obsługuje proces zasiłkowy, prowadzi teczki pracownicze, przypomina o badaniach i szkoleniach BHP, sporządza umowy zlecenie i o dzieło - dokonując stosownych zgłoszeń i rozliczeń z US i ZUS. Dajemy wsparcie przy kontrolach US, ZUS, jak również PIP. W relacjach z Klientami stosujemy nowoczesne procedury i rozwiązania informatyczne, ułatwiające komunikację z Klientem i jego pracownikami. Zespół specjalistów ZETT przy każdej zmianie przepisów przechodzi profesjonalne szkolenia dbając, by być na bieżąco ze zmianami przepisów podatkowych, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy.

03. DORADZTWO

 

Prowadzenie rozliczeń podatkowych wiąże się z ogromną odpowiedzialnością karno-skarbową dochodzącą do setek tysięcy złotych. Każdy przedsiębiorca indywidulany, rolnik, ogrodnik, wspólnik spółki osobowej, członek zarządu spółki kapitałowej potrzebuje profesjonalnego doradztwa w celu kierowania strategią ekonomiczną i biznesową swojej działalności z utrzymaniem bezpieczeństwa podatkowego. Doradztwo podatkowe świadczy dla naszych Klientów trójka doradców podatkowych z doświadczeniem z zakresu prawa podatkowego, księgowości, rachunkowości i prawa pracy. Doradcy podatkowi nadzorują każdego dnia procesy księgowe i cały zespół pracowników Biura Rachunkowego, dając im wsparcie, wiedzę w postaci szkoleń i reprezentację w relacjach z organami kontroli. Klienci mają możliwość w każdej chwili skorzystać z doradztwa podatkowego w korzystnych cenach, mając gwarancję, że podjęte decyzje będą automatycznie wdrażane w procesie księgowym i nadzorowane przez profesjonalistę w całym procesie.  

04. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI, SPÓŁEK

Z naszego doświadczenia wynika, że pierwszy kontakt z Biurem Rachunkowym ZETT i doradcą podatkowym powinien odbyć się przed przystąpieniem do rejestracji działalności lub spółki. Pomagamy w procesie budowania firmy, ustalania strategii długofalowych z uwzględnieniem optymalnych form opłacania podatków i prowadzonych ewidencji księgowych. Przeprowadzamy szkolenie z możliwych form prowadzenia działalności, możliwych form opodatkowania - doprowadzając do indywidualnej decyzji Klienta uwzgledniającej często okoliczności, których przed spotkaniem z nami nie brano pod uwagę. Daje to bezpieczeństwo i stabilizację w różnych fazach rozwoju firmy. Po uzgodnieniu parametrów przeprowadzamy rejestrację w CEIDG lub KRS z wykorzystaniem technik informatycznych. Ponadto pomagamy w dokonywaniu zmian, zawieszania działalności, likwidacji itp.  Pomagamy w uzyskaniu e-podpisu i szkolimy z zasad korzystania z tego rozwiązania. Wspieramy proces tworzenia bezpiecznych podatkowo umów spółek i innych umów cywilnych. 

05. WIRTUALNE BIURO

Usługa skierowana jest wyłącznie do Klientów ZETT, którzy potrzebują adresu siedziby i obsługi sekretarskiej. Podpisujemy umowę na udostepnienie siedziby i świadczymy usługi biurowo-sekretarskie, odbierając korespondencję, telefony i przekazując w tym samym dniu Klientom dokumenty lub informacje w umówiony sposób (mailem, smsem, pocztą). Klient ma możliwość korzystania z sali konferencyjnej do spotkań biznesowych. Rozwiązanie to obniża koszty funkcjonowania firmy uwalniając ją od kosztów obsługi sekretarskiej, wynajmowania niewykorzystywanych lokali w sytuacji, gdy realne działania biznesowe wykonywane są np. wyłącznie w terenie.

Nawyk zarządzania pieniędzmi
jest ważniejszy
niż ilość posiadanych pieniędzy.
- T. Harv Eker