ZETT Kancelaria Podatkowa
Ankieta Klienta
Pytania
Przychody za rok poprzedni:
a) opis wykonywanych czynności, rodzaj towar:
b) czy możliwe jest wykonywanie:
a) zatrudnianie na umowę o pracę
b) ilość umów zleceń
c) ilość umów o dzieło
d) ilość pracowników zdecydowanych na PPK
e) czy są prowadzone na bieżąco teczki pracownicze?
f) czy zlecenie dotyczy sporządzania pliku PPK?
g) czy zlecenie dotyczy doradztwa, reprezentacji w zakresie PPK?
a) układanie dokumentów
b) terminowe dostarczanie dokumentów
c) zaległości w płatnościach – ulga na złe długi
d) wersja „MINIMALNA CENA” (bez doradztwa i dodatkowych usług)
e) szkolenia Klienta w zakresie przepisów
f) szkolenia pracowników Klienta
g) obsługa prawna
Szacunkowy czas obsługi (1 godzina):
  • księgowanie ok. 50 dokumentów prostych (opisanych, niewymagających wyjaśnień),
  • księgowanie ok. 4 – 10 wewnątrzwspólnotowych prostych (prosty, czyli opisany, ze skompletowaną dokumentacją, bez potrzeby dodatkowych wyjaśnień)
  • zamknięcie miesiąca, informacja podatkowa, elektroniczny przesył danych (JPK), szkolenia, pozyskiwanie wiadomości o zmianach
  • układanie dokumentacji chronologicznie, wpinanie do segregatora, numeracja – ok. 150 szt.
Każdy mail, telefon, szukanie informacji w Internecie to ok. 15 min