ZETT Kancelaria Podatkowa

Rejestracja jednoosobowej działalność gospodarczej do CEIDG

30.11.2022
sizer

Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi. 

Planując założyć jednoosobową działalność gospodarczą istnieje kilka sposobów złożenia wniosku o wpis co CEIDG. Można tego dokonać:

1. za pośrednictwem formularza elektronicznego (czyli przez internet),

2. wypełniając formularz papierowy i składając go w wybranym urzędzie gminy albo wysyłając przesyłką rejestrowaną   (listem poleconym) na adres wybranego urzędu gminy.

 

Wpis działalności do CEIDG jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wpływu wniosku do urzędu - (warunek: prawidłowe wypełnienie wniosku).

 

W przeciwnym razie, tj. gdy wniosek został złożony niepoprawnie - wnioskodawca dostaje informację o błędach, które należy skorygować.

 

<< Więcej informacji na ten temat można znaleźć w autorskiej platformie ZETT Kancelarii Podatkowej >>

Nawyk zarządzania pieniędzmi
jest ważniejszy
niż ilość posiadanych pieniędzy.
- T. Harv Eker