ZETT Biuro Rachunkowe

SALDEO - możliwość przesyłania faktur do biura elektronicznie

28.02.2021
sizer

ZETT uruchamia opcję przesylania faktur elektronicznie. System oparty jest o oprogramowanie SALDEO. Klienci korzystający z tego rozwiązania mają wiele korzyści, m.in. możliwość przeglądania swoich dokumentów, wyszukiwania każdej pozycji na fakturze, tworzenia zestawień i rozliczeń finansowych.

Nawyk zarządzania pieniędzmi
jest ważniejszy
niż ilość posiadanych pieniędzy.
- T. Harv Eker