ZETT Kancelaria Podatkowa

Wartości stóp procentowych

06.05.2019
sizer

W roku składkowym, który rozpoczyna się od 1 kwietnia 2019 r., obowiązują te same wartości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalone dla grup działalności, jakie obowiązywały do 31 marca 2019 r.

 

Stopy te są w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

 

Tym samym w przypadku płatników składek, którzy:

zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpiecoznych,

nie podlegają wpisowi do rejestru REGON

 

- wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym, który trwa od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. wynosi 1,67% (50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na ww. rok składowych dla grup działaności) - podał ZUS.

Nawyk zarządzania pieniędzmi
jest ważniejszy
niż ilość posiadanych pieniędzy.
- T. Harv Eker