ZETT Kancelaria Podatkowa

Płace minimalne w 2020

13.02.2020
sizer

Od 1 stycznia br. wynagrodzenie minimalne wzrosło aż o 350 zł- do 2600 zł, a minimalna stawka godzinowa do 17 zł.

 

2600 zł brutto to kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, która obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. Płaca minimalna przysługuje osobom zatrudnionym na etacie i dotyczy każdego rodzaju umowy o pracę. Osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy powinna otrzymać wynagrodzenie w wysokości co namniej 2600 zł.

 

Obliczając wysokość wynagrodzeniapracownika nie uwzględnia się:

  • dodatku za staż pracy,
  • dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinie nocnej,
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • nagrody jubileuszowej,
  • odprawy pieniężnej przysługującej w związku z przejściem na emeryture lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

 

Minimalne wynagrodzenie pracownika, który jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, ustala się proporcjonalnie do liczby godzin pracy tego pracownika w danym miesiącu. Za podstawę wyliczenia bierze się wysokość minimalnego wynagrodzenia (...)

Nawyk zarządzania pieniędzmi
jest ważniejszy
niż ilość posiadanych pieniędzy.
- T. Harv Eker