ZETT Biuro Rachunkowe

Podwyżka rent i emerytur

21.03.2019
sizer

Od 1 marca 2019 r. emerytury i renty wzrosną o co najmnije 70 zł, a najniższe wyniosą 1.100 zł.

 

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw podwyższa najniższe świadczenia. Świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o 3,26% jednak nie mniej niż o 70 zł. Oznacza to, że od marca najniższe świadczenia zostaną podniesione o 6,8% - dwa razy więcej, niż byłoby to w przypadku zastosowania ustawowego prognozowanego wskaźnika waloryzacji. 

 

Nowelizacja ustawy o waloryzacji rent i emerytur zakłada więc podniesienie od 1 marca 2019 r. najniższych emerytur, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, rent rodzinnych i rent socjalnych do 1.100 zł. Dotąd było to 1.029,80 zł. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie natomiast z 772,35 zł do 825 zł.

 

Podstawa wymiaru renty inwalidzkiej wyniesie 2.629,17 zł, świadczenie przedemerytalne - 1.140,99 zł miesięcznie, a świadczenie przedemerytalne podlegające zmniejszeniu - 570,50 zł. 

 

Nawyk zarządzania pieniędzmi
jest ważniejszy
niż ilość posiadanych pieniędzy.
- T. Harv Eker